پیامک مهدوی

ما زاده عشقیم و فزاینده دردیم

با مدّعیِ عاکفِ مسجد، به نبردیم

با مدّعیان، در طلبش عهد نبستیم

با بی‏خبران، سازش بیهوده نکردیم

در آتش عشق تو، خلیلانه خزیدیم

در مسلخ عشّاق تو، فرزانه و فردیم

=============

مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی

که بتان فرو گذارند اساس خودنمایی

شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآیی

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی

=============

در بند غمت بنده صفت حلقه به گوشیم

وز دام تو چون آهوى وحشى نرمیدیم

تشریف غمت بر دل و با درد فراقت

جفتیم، ولى جامه طاقت ندریدیم

=============

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم

آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان

تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

=============

ز شراب وصل جانان سر من خمار دارد

سر خود گرفته دل هم سر آن دیار دارد

چه کند دگر جهان را چو رسید جان به جانان

چو رسید جان به جانان به جهان چه کار دارد

/ 0 نظر / 10 بازدید